BARDZO PROSIMY O ZGASZANIE SI

PO ODBIÓR ORYGINAÓW WIADECTW

(PROMOCYJNYCH ORAZ UKOCZENIA SZKOY)

ZOONYCH PRZY POSTPOWANIU REKRUTACYJNYM W LATACH 2002-2017,

A NIEODEBRANYCH PO PRZERWANIU LUB UKOCZENIU NAUKI

BDZIEMY WDZICZNI ZA ROZPOWSZECHNIENIE TEJ INFORMACJI WRÓD ZNAJOMYCH, KTÓRZY BYLI NASZYMI SUCHACZAMI

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE DOKUMENTÓW: 91 3926691

SEKRETARIAT PRACUJE: PON.- PT W GODZ. 7:00-16:00 ORAZ W DNI ZJAZDÓW LICEUM