S Z K O 艁 A   Z   U P R A W N I E N I A M I

 

S Z K O 艁 Y   P U B L I C Z N E J

 

Liceum Ogólnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych daje  mo偶liwo艣膰 uzyskania wykszta艂cenia 艣redniego i przyst膮pienia do egzaminu maturalnego. Nauka w liceum trwa 3 lata(6 semestrów) i odbywa si臋 w trybie zaocznym w formie zjazdów sobota-niedziela co 2 tygodnie.

Nauk臋 w LO dla Doros艂ych mo偶e podj膮膰 ka偶dy, kto uko艅czy艂 o艣mioletni膮 szko艂臋 podstawow膮 lub gimnazjum i w roku przyj臋cia do szko艂y uzyska pe艂noletnio艣膰 oraz osoba niepe艂noletnia, je偶eli spe艂nia warunki okre艣lone w przepisach prawa.

Absolwenci zasadniczej szko艂y zawodowej s膮 przyjmowani do drugiej klasy (trzeci semestr).

S艂uchacz, który uko艅czy liceum ogólnokszta艂c膮ce mo偶e kontynuowa膰 nauk臋 w szkole policealnej( w ka偶dym zawodzie), a s艂uchacz, który uko艅czy szko艂臋 i zda matur臋 mo偶e ubiega膰 si臋 o przyj臋cie na studia wy偶sze.

S艂uchaczom liceum, na ich pro艣b臋, s膮 wydawane nieodp艂atnie wszelkie za艣wiadczenia oraz legitymacja szkolna( do 24 roku 偶ycia)

NAUKA W SZKOLE JEST BEZP艁ATNA PRZEZ CA艁Y OKRES KSZTA艁CENIA!