Powtarzanie semestru

Przypominamy,偶e termin sk艂adania wniosków o powtarzanie semestru up艂ywa 30 czerwca 2016r.


J臋zyk polski

17Dodatkowe konsultacje z j臋zyka polskiego dla s艂uchaczy semestru II oraz IV odb臋d膮 si臋 11 czerwca(sobota) od godz. 8:00

Z A P R A S Z A M Y !


Przypomnienie

Nowy obrazPrzypominamy, 偶e do egzaminu semestralnego dopuszcza si臋 s艂uchacza szko艂y dla doros艂ych, który ucz臋szcza艂 na poszczególne obowi膮zkowe zaj臋cia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej po艂owy czasu przeznaczonego na ka偶de z tych zaj臋膰, oraz otrzyma艂 z tych zaj臋膰 oceny uznane za pozytywne w ramach wewn膮trzszkolnego oceniania.

S艂uchacza, który nie otrzyma艂 promocji na semestr programowo wy偶szy, skre艣la si臋 z listy s艂uchaczy

W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szko艂y, na pisemny wniosek s艂uchacza(z艂o偶ony nie pó藕niej ni偶 w terminie 7 dni od dnia podj臋cia przez rad臋 pedagogiczn膮 uchwa艂y w sprawie klasyfikacji i promocji s艂uchaczy), mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na powtarzanie semestru. S艂uchacz mo偶e powtarza膰 semestr jeden raz w okresie kszta艂cenia w danej szkole.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH JEST DOST臉PNY W ZAK艁ADCE "PLANY ZAJ臉膯"


Zmieniony plan

new www gify liq pl 4 S膮 niewielkie zmiany w planie zaj臋膰 od II zjazdu. W zak艂adce "Plany zaj臋膰" jest aktualny plan. Prosimy o zapoznanie si臋 z nim!