Termin porawkowy matury

17 PRZYPOMINAMY, 呕E TERMIN POPRAWKOWY MATURY JEST WYZNACZONY NA 22 SIERPNIA(WTOREK) , GODZ. 9,00

Na egzamin nalezy zg艂osic sie najpó藕niej o godz. 8,30 z dowodem osobistym oraz przyborami - jak w komunikacie Dyrektora CKE

Wyniki sesji poprawkowej matury 2017 - 12 wrze艣nia 2017r.(wtorek)