Polecamy...

FILMY WARTE OBEJRZENIA!

https://www.youtube.com/user/ckeedupl

Zakres tematyczny poszczególnych filmów obejmuje poni偶sze zagadnienia.

J臋zyk polski

Film 1.Do czego potrzebna jest historia literatury na egzaminie?

Film 2.Rola kontekstów oraz innych tekstów kultury na egzaminie maturalnym z j臋zyka polskiego.

Film 3.Tworzenie wypowiedzi –o kompozycji.

Film 4.O argumentach i argumentowaniu

Film 5.Na czym polega streszczanie tekstu?

Film 6.Egzamin maturalny z j臋zyka polskiego na poziomie podstawowym. Jak sformu艂owa膰 stanowisko i w艂a艣ciwie je uzasadni膰?

Film7.Egzamin maturalny z j臋zyka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jak zaj膮膰 stanowisko wobec rozwi膮zania przyj臋tego przez autora?

Film 8.Egzamin maturalny z j臋zyka polskiego na poziomie rozszerzonym. Interpretacja porównawcza.

Biologia

Film 1.Jak rozró偶ni膰 prób臋 badawcz膮 od kontrolnej?

Film 2.Jak prawid艂owo zaplanowa膰 prób臋 kontroln膮?

Film 3.Jak odró偶ni膰 dywergencj臋 od konwergencji?

Film 4.Na czym polega adaptacja do nowego trybu 偶ycia lub 艣rodowiska?

Film 5.Dlaczego niektóre zwierz臋ta nie maj膮 narz膮dów wymiany gazowej?

Film 6.Jak wa偶ny jest zwi膮zek logiczny mi臋dzy elementami odpowiedzi?

Film 7.Jak rozumie膰 czasowniki operacyjne?

Chemia

Film 1.Rozwi膮zywanie zada艅 obliczeniowych

Film 2.Zapisywanie równa艅 procesów utleniania i redukcji w formie jonowo–elektronowej. Bilans masy i bilans 艂adunku

Film3.Tworzenie wypowiedzi –dostrzeganie zale偶no艣ci przyczynowo–skutkowych, wnioskowanie i argumentowanie

Film 4.Projektowanie do艣wiadcze艅 chemicznych, formu艂owanie obserwacji i wniosków

W ka偶dym filmie ww. zagadnienia s膮 ilustrowane przyk艂adowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdaj膮cych podczas egzamin


Op艂ata za matur臋

Przypominamy o obowi膮zku wnoszenia op艂aty za egzamin maturalny dla przystepuj膮cych po raz trzeci do egzaminu z danego przedmiotu( wnoszenie op艂at w terminie od1 stycznia do 7 lutego 2016r.).  Szczegó艂owe informacje i wyja艣nienia:

http://www.oke.poznan.pl/pop_print.php?i=4096  

Informujemy, 偶e w sekretariacie szko艂y mo偶na równie偶 pobra膰 druki "Informacji o wniesieniu op艂aty..." oraz "Wniosku o zwolnienie..."

Jednocze艣nie przypominamy,偶e 31 grudnia b.r. up艂ywa termin z艂o偶enia wniosku o zwolnienie z op艂aty( w przypadku, gdy dochód nie przekracza 574,00 z艂 netto)

Druki do pobrania:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/405/m_26a.pdf

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/405/m_26b.pdf


Zaj臋cia z matematyki

Terminy zaj臋膰 fakultatywnych z matematyki s膮 dostepne w zak艂adce "Dla s艂uchaczy"

Zapraszamy nie tylko s艂uchaczy semestrów V i VI !