17  OSTATNIA SZANSA NA UCZESTNICZENIE W  KWALIFIKACYJNYM  KURSIE ZAWODOWYM  W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY!

WSZELKIE INFORMACJE: TEL. 913926691, UL. ZIELONA 11

Z A P R A S Z A M Y !