Egzaminy zawodowe "po nowemu"

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas  24 lutego 2012r. podpisa艂a rozporz膮dzenie zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie warunk贸w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w i s艂uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian贸w i egzamin贸w w szko艂ach publicznych. Nowelizacja obejmuje cz臋艣膰 dotycz膮c膮 egzamin贸w zawodowych i wi膮偶e si臋 ze zmianami w kszta艂ceniu zawodowym, kt贸re zaczn膮 obowi膮zywa膰 od 1 wrze艣nia 2012 r.

Najwa偶niejsze zmiany wynikaj膮ce z nowelizacji:

1. egzamin b臋dzie przeprowadzany dla ka偶dej wyodr臋bnionej w zawodzie kwalifikacji;

2. egzaminy we wszystkich wyodr臋bnionych w zawodach kwalifikacjach b臋d膮 obejmowa艂y wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora b臋dzie podlega膰 efekt ko艅cowy - wyr贸b, us艂uga lub dokumentacja, w zale偶no艣ci od zawodu i kwalifikacji;

3. uczniowie szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe b臋d膮 przyst臋powa膰 do egzamin贸w w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zako艅czeniu szko艂y;

4. dla s艂uchaczy kwalifikacyjnych kurs贸w zawodowych egzaminy b臋d膮 organizowane po zako艅czeniu zaj臋膰;

5. egzaminy b臋d膮 organizowane przez okr臋gowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane b臋d膮 w szko艂ach, plac贸wkach i u pracodawc贸w;

6. cz臋艣膰 pisemn膮 egzaminu mo偶na b臋dzie przeprowadza膰 w trybie on-line;

7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdaj膮cy otrzyma nowy dokument - 艣wiadectwo potwierdzaj膮ce kwalifikacj臋 w zawodzie. Osoba, kt贸ra zdob臋dzie 艣wiadectwa potwierdzaj膮ce uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodr臋bnionych w danym zawodzie oraz poziom wykszta艂cenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzaj膮cy kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

W rozporz膮dzeniu uregulowano tak偶e zasady ponownego przyst臋powania do egzamin贸w zawodowych przez osoby, kt贸re nie zg艂osi艂y si臋 na egzamin albo nie zda艂y go w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci.

Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2012 r.

呕r贸d艂o: www.men.gov.pl

O kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.men.gov.pl/images/M_images/printButton.png
There was a problem loading image http://www.men.gov.pl/images/M_images/printButton.png
Kwalifikacyjny kurs zawodowy Drukuj

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony wed艂ug programu nauczania uwzgl臋dniaj膮cego podstaw臋 programow膮 kszta艂cenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kszta艂cenia na tym kursie jest r贸wna minimalnej liczbie godzin kszta艂cenia zawodowego okre艣lonej w podstawie programowej kszta艂cenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadz膮cy kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowi膮zany uwzgl臋dni膰 w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kszta艂cenia w zawodach komponenty w艂a艣ciwe dla danej kwalifikacji.

Uko艅czenie tego kursu umo偶liwia przyst膮pienie do egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okr臋gow膮 komisj臋 egzaminacyjn膮. Osoba, kt贸ra uko艅czy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje 艣wiadectwo potwierdzaj膮ce kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzaj膮cy kwalifikacje zawodowe w okre艣lonym zawodzie b臋dzie mog艂a otrzyma膰 osoba, kt贸ra posiada poziom wykszta艂cenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykszta艂cenie zasadnicze zawodowe lub 艣rednie) oraz zda egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodr臋bnionych w danym zawodzie, czyli posiada 艣wiadectwa potwierdzaj膮ce uzyskanie kwalifikacji wyodr臋bnionych w danym zawodzie.

呕r贸d艂o: www.men.gov.pl

.................................................................................................................................

KURS KWALIFIKACYJNY

NIEPUBLICZNA SZKO艁A POLICEALNA

og艂asza nab贸r na kurs kwalifikacyjny

w zawodzie opiekun medyczny,

umo偶liwiaj膮cy zdobycie kwalifikacji K1. 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czych osobie chorej i niesamodzielnej

WYKSZTA艁CENIE 艢REDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

informacja i zapisy

Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

Zapisy do 21.12.2012

(o przyj臋ciu decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅)

www.zielona.mojaszkola.net

Rozpocz臋cie roku szkolnego 2012/13

logo sowaRozpocz臋cie roku szkolnego odb臋dzie si臋 1 wrze艣nia 2012r. o godz. 8:00

w sali nr 9(II pi臋tro)
Po rozpocz臋ciu roku b臋d膮 odbywa艂y si臋 zaj臋cia edukacyjne wg planu lekcji

Z A P R A S Z A M Y !